Gå til innhold Gå til meny Gå til kontaktskjema
Illustrasjon av fremtidige arbeidslokaler i SporX

Utleiemuligheter

10
ETASJER
21/22
FERDIGSTILLELSE
Illustrasjon av selve SporX bygget

Kontorvelgeren

Snart vil du få muligheten til å se ledige arealer i SporX i vår digitale kontorvelger.

Dette er en løsning som gir deg detaljert informasjon om etasjeplan og kontorarealer, i tillegg til de øvrige unike løsningene vi tilbyr. 

Arealeffektivitet

Byggets volum og geometri gir etasjene i SporX mye lys og god utsikt. Dette skaper mulighet for effektiv programmering av planløsninger basert på leietakers behov og organisasjonsstruktur. Ved å legge mange av fasilitetene inn i fellesfunksjonene til bygget oppnår man mer arealeffektive løsninger. I tillegg har alle byggets brukere tilgang til et kontorhotell som kan bestilles på fleksible avtalelengder ved økt arealbehov.  

Fleksibilitet ved utleie

Det er gjennom designprosessen vektlagt å skape et funksjonelt bygg med fleksible løsninger, lyse arbeidsflater og gode fellesfasiliteter. Det er mange ulike muligheter med tanke på ønsket romløsning og endrede arealbehov fra leietakere over tid. Her kan vi nevne fleksibilitet i egne lokaler eller via byggets eget kontorhotellfunksjon.

Våre samarbeidspartnere

Gå til innhold