Gå til innhold Gå til meny Gå til kontaktskjema
Kontorlokalene inne i SporX vil bli åpne og lyse

Aktuelt

Fleksibelt og unikt, midt i Drammen

Malling & Co gir deg svaret på hvorfor SporX er så attraktivt blant leietakerne.

Sverre Broder Lund er næringsmegler, rådgiver og partner i Malling & Co, og håndterer utleiearbeidet i SporX sammen med Vestaksen Eiendom. Han er daglig i dialog med potensielle leietakere i regionen, og vet hva bedrifter setter pris på i et godt kontorlokale. 

Fleksibilitet mer relevant etter Covid-19

Ifølge Lund er leietakere nå mer opptatt av fleksibilitet og arealeffektivitet enn før. Han mener ønsket om økt fleksibilitet kan ha en sammenheng med usikkerheten Covid-19 har skapt, og sier at flere ønsker seg muligheten til løpende å tilpasse og justere lokalene etter eget ønske. 

–    SporX er svært fleksibelt. Her har man gjennomgående tilrettelagt for muligheten å endre møblering og layout av kontorlokalene underveis i leieperioden.  

I tillegg til de gode tilpasningsmulighetene, tilbyr også SporX et kontorhotell over flere etasjer og felles møterom for byggets brukere. På denne måten får man svært arealeffektive løsninger hvor man som leietaker slipper å skulle leie denne type arealer eksklusivt. 

SporX sett fra veien ovenfor

–    Vi ser at veldig mange bedrifter i tillegg er opptatt av å kunne tilby en sosial møteplass. Man ønsker et punkt hvor de ansatte kan treffes, og vil at lokalene de leier skal fungere godt til nettopp dette. Vi er jo tross alt sosiale skapninger, understreker Lund. 

Helt unikt sammenlignet med andre kontorlokaler i regionen

Ved prosjektering av SporX har man prioritert bærekraftige løsninger, både i det byggtekniske med valg av kortreist limtre fra Modum, samt innvendig areal med tanke på delingsøkonomi og plassutnyttelse. Mange av leietakerne i SporX, og de som er potensielle leietakere, oppgir at miljø er vesentlig i valg av kontorlokaler, og at det samtidig er viktig for deres ansatte, kunder og leverandører at de opptrer miljøvennlig.

–    Det er viktig for selskapene å være en del av et miljøvennlig bygg. Det vil samsvare med selskapets profil og deres interne målsettinger rundt eget miljøperspektiv. Ingen andre prosjekter i Drammen kan smykke seg med den internasjonale gullstandarden innen bærekraftsertifisering av kontorbygg: BREEAM-Outstanding.

God aktivitet 

Flere store aktører har allerede signert leieavtale i bygget, og Malling & Co jobber med flere avtalesigneringer frem mot sommeren. Store og solide selskaper som ønsker å etablere avdelingskontor i Drammen er blant de som vurderer SporX, også på grunn av beliggenheten. 

Sverre Broder Lund

Sverre Broder Lund er næringsmegler, rådgiver og partner i Malling & Co. 

–    Fremover vil det gjøres store infrastrukturendringer i Drammen, og det er mange selskaper som ønsker å posisjonere seg i regionen i forkant av dette. Da er selvfølgelig SporX et veldig attraktivt utleieobjekt. Man ønsker å tiltrekke seg kompetent og dyktig arbeidskraft, og da er selvfølgelig topp moderne kontorlokaler rett ved jernbanestasjonen et viktig innsalg.

Gir noe tilbake

Sverre Broder Lund synes det har vært svært spennende å bidra på et prosjekt hvor man har kunnet skreddersy tilbudet for aktuelle interessenter og mulige leietakere på best mulig måte. 

–    Malling & Co i kjenner mange forskjellige prosjekter, og kan på den måten bidra godt med det markedet etterspør. 

I tillegg til at bygget er unikt designet for leietakere, har også målet vært å lage et tiltalende og utadvendt bygg som gir noe tilbake til lokalmiljøet. Eksempelvis vil de enorme maleriene signert Sverre Bjertnæs i første etasje være godt synlige gjennom de store vindusflatene.
 
–    Bygget skal invitere til bruk for både ansatte, gjester og gode naboer. Man ønsker seg et yrende liv både innendørs og utenfor i Dr. Hansteins gate. 

Relaterte saker

Bouvet flytter inn i SporX
Bouvet flytter inn i SporX
Bouvet ønsket et moderne bygg med sterk bærekraftprofil.
Les mer
Et høyhus i tre
Et høyhus i tre
10 etasjer med massivtre - Et kontorbygg har sjelden vært nærmere naturen.
Les mer
Sopra Steria flytter inn i SporX
Sopra Steria flytter inn i SporX
Norges største konsulentfirma Sopra Steria etablerer seg i Elvebyen. Valget falt på SporX.
Les mer
Gå til innhold